Primăria Tritenii de Jos, județul Cluj

Structura

Conducere
Viceprimar:
Rafai Raul Cosmin
Primar:
Sașa Valer
Secretar (delegat) UAT:
Suciu Loredana
Contabilitate
Taxe și impozite:
Chiroi-Pușcaș Andreea Augustina
Contabil:
Roșca Andreea
Casier:
Soporan Ana
Casier:
Șimon Viorica
Contabil:
Fazacos Madalina
Taxe și impozite:
Zăhan Oana- Mădălina
Juridic
Inspector Achizitii Publice:
Galea Adela
Stare civila
Referent:
Zăhan Maria
Cultură
Bibliotecar:
Ludușan Ana
Referent cultural:
Mărginean Pavel
Asistenta sociala
Referent:
Bocoș Ioan
Inspector:
Taar Imolla
Registratura
Functionar:
Sucuturdean Adina
Sef formatie pompieri
Sef formatie pompieri:
Roșca Dumitru
Transporturi
Coordonator activități transport:
Ceclan David-Bogdan
Buldoexcavatorist:
Ludușan Gherasim
Mașinist terasamente:
Ludușan Toader
Șofer autocamion:
Motrici Ioan
Deservire
Guard:
Ludușan Lenuța