Primăria Tritenii de Jos, județul Cluj

ANUNT DE PARTICIPARE-LEGEA 350/2005

In baza art. 16 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, comuna Tritenii de Jos face cunoscuta intentia de atribuire de contracte de finantare nerambursabila din fondul bugetului local al comunei Tritenii de Jos alocate pentru activitati nonprofit de interes local pentru anul 2019