Primăria Tritenii de Jos, județul Cluj

H.C.L. NR.48 PRIVIND APROBAREA PROCEDURII PENTRU INREGISTRAREA, EVIDENTA SI RADIEREA VEHICULELOR PENTRU CARE EXISTA OBLIGATIVITATEA INREGISTRARII