Primăria Tritenii de Jos, județul Cluj

Rezultat proba scrisa la concursul organizat în data de 14.12.2020 pentru ocuparea functiei publice de conducere secretar general al com. Trtenii de Jos