Primăria Tritenii de Jos, județul Cluj

Rezultatele finale la examenul de recrutare pe functia publică de secretar general al comunei, Compartiment Secretar general UAT