Primăria Tritenii de Jos, județul Cluj

Rezultatul interviului la examenul de recrutare pe funcția publică de secretar general al comunei , Compartiment Secretar general UAT